Home

Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid

hun laatste levensfase kunnen afsluiten,

in een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert.