Onze visie

De visie van HOSPICE Bijna Thuis Huis Maas & Waal

Ook in de laatste levensfase verdient ieder mens respect, aandacht en een liefdevolle verzorging. Zijn of haar wensen en behoeften dienen serieus genomen te worden. Wij geven onze gasten een goede verpleegkundige en medische verzorging. Daarnaast moet iedere gast zich volledig vrij voelen om de voor hem/haar passende spiritualiteit te beoefenen. De behoefte van de gast vormt het uitgangspunt van onze organisatie.

De zorgvisie

Onze gast mag op eigen wijze uiting geven aan gedachten en gevoelens over pijn en de dood. Wij streven ernaar dat de gast betrokken wordt bij elke beslissing over de behandeling en verzorging. Die verzorging wordt gegeven door betrokken, gevoelige, deskundige mensen, die proberen te begrijpen waaraan de gast behoefte heeft. De gast heeft het recht op medische behandeling, ook wanneer het doel niet langer genezing is, maar bestrijding van pijn of ongemak.

DSC01185-700pxWeb2