Fondsenwerving

 

Help en doneer
 
Wilt u ook meehelpen om onze terminale gasten in alle rust en waardigheid hun laatste levensfase af te laten sluiten, maak dan een donatie over aan het Bijna Thuis Huis.
 
Uw bijdrage, groot of klein, alles komt direct ten goede aan ons mooie werk in het Bijna Thuis Huis. U kunt ook overwegen of u bijvoorbeeld een legaat, een deel van een erfenis of nalatenschap aan ons toe wilt kennen. Dit kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Het Bijna Thuis Huis is een ANBI erkende Stichting (het ANBI nummer is op aanvraag verkrijgbaar).
Zo kunt u ok helpen om onze terminale gasten de laatste fase van hun leven in alle rust en waardigheid af te laten sluiten. Een mooier gebaar bestaat toch niet.
 
Uw bijdrage
 
U kunt uw eenmalige dan wel periodieke bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer  NL95RABO0123515041 t.n.v. Bijna Thuis Huis Maas & Waal te Druten
 
Ons Hospice wordt financieel ook gesteund door de Stichting Vrienden van.

Logo Vrienden van BTH -v5 -v2 500px

Stichting Vrienden Hospice Bijna Thuis Huis Maas & Waal

De Stichting Vrienden Van Hospice / Bijna Thuis Huis Maas en Waal is opgericht om financiële rugdekking te geven aan het hospice door middel van fondsenwerving, activiteiten, donateurs, en de bijzondere steun van onze ambassadeurs.

Sinds 2005 organiseert de Stichting Vrienden, met medewerking en steun van de ambassadeurs, activiteiten en een jaarlijks golftoernooi om gelden in te zamelen en donateurs te werven.

Er wordt regelmatig een benefietdiner georganiseerd en samengewerkt met andere bedrijven en maatschappelijke initiatieven. Zo is er een Haring Hap party in 2015 georganiseerd met Genieten en Meer te Druten en wordt er op de Dickens Dag Druten jaarlijks een activiteit georganiseerd met de Lions. Op 21 juni 2017 vond ook een bijzonder mooie Diner Cruise Midzomeravond plaats op de Maas.

Donateur worden
Donateurs aan de Stichting Vrienden zijn hard nodig om het werk van het Hospice  Bijna Thuis Huis Maas en Waal mogelijk te maken. Uw bijdrage wordt volledig doorgegeven aan het hospice t.b.v. haar gasten.

U kunt donateur worden door het donateursformulier te printen en naar ons op te sturen. Hierbij de directe link naar het formulier:
stichting vrienden van hospice (Mogelijk moet u eerst Adobe Reader installeren om dit .PDF bestand te kunnen openen.)

Alternatief  U kunt  contact met het secretariaat Ilona van Beers (zie hieronder) opnemen om het formulier per post te ontvangen

Jaarlijks Golftoernooi
Het golftoernooi draagt jaarlijks financieel aanzienlijk bij om een gezonde begroting te realiseren voor Het Huis. Het verheugt ons dat we in 2016 deze speciale golfdag op een van de mooiste banen van Nederland hebben kunnen organiseren; The Duke te Nistelrode. De familie van Eerd heeft op woensdag 9 november 2016 de baan ter beschikking gesteld. Ook in 2017 en 2018 vond het golftoernooi plaats bij The Duke.

U kunt ook partner zijn voor fondsenwerving!
Particulieren, serviceclubs, verenigingen en andere organisaties of bedrijven initiëren ook vaak activiteiten ten bate van het Hospice. Wij werken graag met u samen!
Heeft u een idee voor een evenement of wilt u samenwerken?
Wij gaan graag met u in gesprek. U kunt contact opnemen met het secretariaat – Ilona van Beers,

Secretariaat & organisatie
Ilona van Beers, coördinator secretariaat, tel. 06-44716098, e-mailadres: vriendenhospicemaasenwaal@hotmail.com

L20_013979_aankondiging.indd