Nieuws

Juni – Sociaal jaarverslag 2018

Het verheugt ons dat we het sociaal jaarverslag 2018 kunnen presenteren, download hier het hele verslag: Sociaal jaarverslag 2018

gepubliceerd 13 juni 2019

Hospice “Bijna Thuis Huis Maas en Waal” en VPTZ “Maas en Waal” organiseren basiscursus voor nieuwe vrijwilligers

Hospice “Bijna Thuis Huis Maas en Waal” in Druten wil een plek zijn waar mensen in een huiselijke warme sfeer in alle rust afscheid kunnen nemen van hun leven, wanneer dit thuis niet meer mogelijk is.

VPTZ Maas en Waal is een organisatie, die vrijwilligers inzet ter ondersteuning bij mensen die deze levensfase in hun eigen vertrouwde woonomgeving willen doorbrengen.

Op donderdag 19 september 2019 vindt er een informatiebijeenkomst plaats in het Hospice “Bijna Thuis Huis Maas en Waal” voor nieuwe vrijwilligers. Beide organisaties verstrekken de nodige informatie en kunnen uw vragen beantwoorden.

Bij voldoende deelnemers start er en basiscursus voor nieuwe vrijwilligers. Deze bestaat uit vijf dagdelen theorie en twee dagdelen praktijk. De theoretische bijeenkomsten zijn bedoeld om te leren omgaan met de mens in de laatste fase van zijn/haar leven. Tijdens de praktische bijeenkomsten zullen er handvatten aangereikt worden omtrent de dagelijkse verzorging. De cursus is voor iedereen die interesse heeft in dit vrijwilligerswerk en zich betrokken voelt bij het proces van de mens in de laatste fase van zijn leven.

Bent u  geïnteresseerd, hebt u vragen, of wilt u zich  aanmelden, bel of mail dan naar Hospice “Bijna Thuis Huis Maas en Waal”. Telefoon: 0487-540242.  Mailadres: info@bijnathuishuismaasenwaal.nl en/of naar VPTZ Maas en Waal telefoon: 06-55711723. Mailadres:info@vptzlandvanmaasenwaal.nl

gepubliceerd 18 juni 2019

ORANJEFONDS

Voor de inrichting van de Respijtzorgkamer kreeg ons Hospice een royale gift van het Oranjefonds. Naar aanleiding hiervan had het fonds een gesprek met vrijwillig coördinator Joke v.d. Meer en onze penningmeester Jac van Dongen. Dit gesprek willen we u niet onthouden, vandaar dat we het hier integraal weergeven. Het is overigens ook te vinden op de website van het Oranjefonds.

‘Door de respijtzorgkamer komen mantelzorgers op adem’

“In de hospice krijgen we veel gasten met mantelzorgers die het heel zwaar hebben. Als we een mantelzorger kunnen ontlasten zodat hij langer voor iemand thuis kan zorgen, dan is dat een hele goede zaak.”

Vrijwilliger Joke van Hospice Bijna Thuis Huis Maas & Waal – Druten vindt het dan ook mooi dat er een respijtzorgkamer komt voor ongeneeslijk zieke mensen die thuis worden verzorgd. “Het is goed dat we een mantelzorger kunnen ontlasten door het extra bed dat er nu komt in te zetten voor respijtzorg.”

Laatste levensfase

“Oorspronkelijk zijn we een hospice met vijf gastenkamers voor mensen met een levensverwachting van maximaal drie maanden”, vertelt penningmeester Jac van Dongen. “Chronisch ongeneeslijk zieke mensen, in de terminale fase, kunnen hier hun laatste levensfase afsluiten in een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert.”

Op adem komen

“De zesde kamer wordt nu een respijtzorgkamer. Gasten kunnen maximaal drie weken blijven. Mantelzorgers krijgen zo de kans op adem te komen. Het kan ook zijn dat iemand net een chemokuur heeft gehad en liever niet thuis is. Dan bieden we ook de mogelijkheid om een aantal dagen in de hospice te komen.”

Maatschappij

Doordat de mantelzorger wordt ontlast, kan hij weer tijdelijk deelnemen aan de maatschappij. “Maar hij kan ook een korte vakantie nemen. Het gaat erom dat hij even de handen vrij heeft om zijn accu weer op te laden zodat hij na verloop van tijd weer voor de patiënt kan zorgen.”

Partner

“De mantelzorger kan hier natuurlijk ook op bezoek komen”, stelt Joke zich voor. “Hij hoeft even niet heel de dag te zorgen en krijgt hier juist een beetje zorg. Hij hoeft eens niet zelf een kopje koffie te zetten. Dat doen wij. Hij kan hier partner zijn en geen verzorger.”

Praatje

Er zijn 85 vrijwilligers die zich inzetten voor de hospice. “Zij hebben bewust ervoor gekozen om terminale mensen te helpen. De vrijwilligers zorgen voor een huiskamersfeer. Ze maken een praatje met de patiënt, gaan de deur uit voor een wandeling en zorgen voor een natje en droogje”, zegt Jac.

Gesprekken

Joke denkt dat er weinig verschil zal zijn tussen de gasten. “De zorg is hetzelfde, je kijkt wat iemand nodig heeft en graag zou willen. Het verschil zijn mogelijk de gesprekken die je voert. De mensen uit de respijtzorgkamer gaan weer terug naar huis. Zij zijn waarschijnlijk meer gericht op wat er nog gaat komen terwijl het verblijf voor de anderen het laatste stukje is. Maar voor iedereen geldt, dat we zo lang mogelijk de kwaliteit van leven willen behouden.”

Kennismaken

Jac noemt het een mooie bijkomstigheid dat de mensen gelijk kennismaken met een hospice. “Ze zien hoe het hier gaat. We horen ook van familie dat het mooi is dat dit mogelijk is.” Joke vult aan dat de sfeer in een hospice ook ongedwongen en gezellig is. “Er zijn altijd mensen om je heen. Het is niet zwaar en gericht op de dood, het gaat ook over het leven.”

Smet

“Sommige mensen willen niet thuis hun laatste adem uitblazen”, gaat Jac verder. “Dat geeft een smet op het huis, zeggen ze dan. Zo was er een vader die bewust naar ons hospice kwam omdat hij wilde dat de kinderen alleen maar leuke herinneringen aan de woning zouden hebben.”

Rust

Mochten de kamers voor de terminale gasten niet allemaal vol zitten en iemand vraagt om respijtzorg, dan is hij welkom. “We hebben nu één kamer voor dat doel bestemd, maar als we ruimte over hebben dan zetten we die graag in zodat de patiënt en de mantelzorger tot rust kunnen komen.”

Tip

Jac heeft een advies voor andere mensen die voor hun project financiële steun willen aanvragen. “Het belangrijkste is dat je goed weet wat je wilt doen. Zorg ervoor dat je een goed doordacht plan hebt en laat je ook informeren door andere mensen.”

Het Oranje Fonds steunt met een bedrag van € 6.000,=. Het geld wordt gebruikt om de respijtzorgkamer in te richten.