Doelstelling

Waarom?

DSC01033-350pxWeb

Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste fase van hun leven thuis of in ieder geval in een vertrouwde omgeving door te brengen.

Iedereen heeft behoefte aan dierbaren rondom zijn sterfbed en aan goede begeleiding bij het afscheid nemen van het leven. Daarbij hoort een veilige en vertrouwde omgeving, welke ook aandacht heeft voor emoties, angst en pijn. Hierdoor kan er rust ontstaan, waardoor mensen hun laatste levensfase waardig kunnen afsluiten.

 

Voor veel mensen is het eigen huis het meest vertrouwd. Ondanks de vele beschikbare goede zorgvoorzieningen thuis kunnen er redenen zijn die het ideaal van thuis sterven in de weg staan.

De zorgverlening

Precies zoals in de thuissituatie wordt ook in dit Hospice gebruik gemaakt van reguliere zorgvoorzieningen, zoals de thuiszorg en huisarts. Het coördinatieteam en ca. 80 vrijwilligers vormen de spil van de organisatie. Het coördinatieteam bestaat uit:

DSC01165-350pxWeb

  • Lucia Pouwels (algemeen coördinator)
  • José Kooijmans (algemeen coördinator)
  • Pia Gradussen (coördinator)
  • Harry Levelink (coördinator)
  • Joke v.d. Meer (coördinator)
  • Gerda Pruijn (coördinator)

Dit team is het intermediair tussen enerzijds de gasten en hun naasten en anderzijds de professionele- en vrijwillige hulpverlening. Goed opgeleide vrijwilligers zijn overdag aanwezig om de gasten en hun familie, daar waar gewenst, te helpen en te ondersteunen. ‘s Nachts is er een professionele medewerker/-ster aanwezig van de thuiszorg.

De voorzieningen

In het huis kunnen vijf gasten verblijven. Iedere gast heeft een ruime eigen zit-/slaapkamer met de nodige voorzieningen. Deze voorzieningen betreffen een professioneel zorgbed, douche-/wasgelegenheid, koelkast, muziekinstallatie, airconditioning, televisie, telefoon en een draadloze internetverbinding (wifi). In overleg met het coördinatieteam kunnen eigen dierbare spullen en eventueel kleine huisdieren meegenomen worden.

DSC01058-700pxWeb3

Een kleine sfeervolle stilteruimte biedt de mogelijkheid tot spirituele- of meditatieve momenten. Een grote familiekamer met open keuken is voor gasten en hun naasten vrij toegankelijk. Deze familiekamer grenst aan een, eveneens vrij toegankelijke, binnentuin.

Kwaliteit

Kwaliteit en persoonlijke benadering staan zeer hoog in het vaandel. Er wordt frequent aan deze aspecten gewerkt middels scholing, training, evaluatie en overleg. Vijftien procent van de jaarlijkse begroting wordt geïnvesteerd in de kwaliteitszorg.

De visie van HOSPICE Bijna Thuis Huis Maas & Waal

Ook in de laatste levensfase verdient ieder mens respect, aandacht en een liefdevolle verzorging. Zijn of haar wensen en behoeften dienen serieus genomen te worden. Wij geven onze gasten een goede verpleegkundige en medische verzorging. Daarnaast moet iedere gast zich volledig vrij voelen om de voor hem/haar passende spiritualiteit te beoefenen. De behoefte van de gast vormt het uitgangspunt van onze organisatie.

De zorgvisie

Onze gast mag op eigen wijze uiting geven aan gedachten en gevoelens over pijn en de dood. Wij streven ernaar dat de gast betrokken wordt bij elke beslissing over de behandeling en verzorging. Die verzorging wordt gegeven door betrokken, gevoelige, deskundige mensen, die proberen te begrijpen waaraan de gast behoefte heeft. De gast heeft het recht op medische behandeling, ook wanneer het doel niet langer genezing is, maar bestrijding van pijn of ongemak.

DSC01185-700pxWeb2