Respijtzorg

In 2018 heeft het Bijna Thuis Huis Maas en Waal besloten een nieuw doel op te pakken: respijtzorg. Volgens het hospice kun je alleen goed voor een ander zorgen als je ook goed voor jezelf zorgt. Even ontspannen en tijd voor jezelf is daarbij belangrijk. Dat kan een uurtje sporten, een avondje voor jezelf zijn, maar ook het tijdelijk overdragen van zorg door bijvoorbeeld dagbesteding of logeeropvang voor degenen voor wie je zorgt. Dat wordt ook wel respijtzorg genoemd. Feitelijk zorgt respijtzorg ervoor dat je jezelf weer even kunt opladen en daarna met nieuwe energie de mantelzorgtaken op je kunt nemen.

Wat houdt respijtzorg praktisch in?

Respijtzorg kan dagopvang zijn voor degene die mantelzorg krijgt, zodat de mantelzorger overdag bijvoorbeeld aan het werk kan. Het kan ook tijdelijke zorg bij de ontvanger thuis zijn zodat de mantelzorger even de handen vrij heeft. Het kan gaan om aanvullende zorg door vrijwilligers, via een door de gemeente gesubsidieerde instantie, of om tijdelijk verblijf in een zorginstelling waar de gemeente voor betaalt. Net als voor alle maatwerkvoorzieningen kan de gemeente wel een eigen bijdrage vragen voor de respijtzorg voor volwassenen. Voor respijtzorg bij kinderen jonger dan achttien jaar mag de gemeente geen eigen bijdrage vragen.

Vergoeding

Respijtzorg kan geleverd worden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) (voor volwassenen) en in de Jeugdwet (voor kinderen en jongeren tot achttien jaar). De gemeente gaat daarbij in principe uit van een verstrekking op maat. Verder kan respijtzorg worden geleverd vanuit de Wet langdurige zorg of vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekering.

Respijtzorg in het Bijna Thuis Huis Maas en Waal

Het Bijna Thuis Huis wil zich gaan richten op logeeropvang en daarmee aanvullend zijn bij de reeds bestaande voorzieningen. Het Bestuur, de leden van het coördinatieteam en de vrijwilligers hebben uitvoerig de nieuwe plannen besproken en alle geledingen omarmen dit idee, mits het hospice zich uitsluitend richt op patiënten met een ongeneeslijke ziekte; een terminaalverklaring is niet noodzakelijk voor respijtzorg. Met plaatselijke huisartsen en met thuiszorgorganisaties zijn de plannen doorgesproken en deze vorm van respijtzorg wordt als een welkome aanvulling gezien op de reeds bestaande voorzieningen.

Speciale voorziening

Het Bijna Thuis Huis richt een kamer in voor het leveren van respijtzorg aan mensen in de eindfase van hun leven, ook als er nog geen terminaalverklaring is afgegeven.
Het bestuur beseft daarbij wel dat hospicezorg niet altijd de meest aangewezen vorm van respijtzorg zal bieden voor cliënten die zich nog niet in de terminale fase bevinden. De kamer die nu in gereedheid wordt gebracht voor respijtzorg ligt afgescheiden van de overige gastenkamers zodat contact met medegasten vermeden kan worden als dat wenselijk is.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u altijd contact opnemen. Zie gegevens onder Contact op deze website.