Een Bijna Thuis Huis?

Een Hospice

Al ruim 30 jaar worden er in Nederland regelmatig nieuwe Bijna Thuis Huizen of Hospices geopend. Dit zijn veelal kleinschalige projecten. Een Hospice benadert zoveel mogelijk de thuissituatie en functioneert als een vervangend thuis waar mensen in alle rust en waardigheid kunnen sterven.

Het HOSPICE ‘Bijna Thuis Huis Maas & Waal’ heeft in april 2003 haar deuren geopend. Het is een laagdrempelig en open Hospice, volledig geïntegreerd in de zorgketen. We werken samen met ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen, professionele zorginstellingen zoals de thuiszorg en buurtzorg en huisartsen en met vrijwilligersorganisaties, zoals de VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg). Begin 2013 en ook in 2016 is een aanbouw/verbouwing gerealiseerd. Hierdoor zijn er nu vijf gastenkamers beschikbaar.

In ons Hospice bieden wij onderdak aan terminale patiënten, die, als de verzorging en verpleging te zwaar wordt voor de mantelzorgers, niet langer in hun eigen omgeving kunnen verblijven

Dit alles ongeacht afkomst, sociaal-maatschappelijke positie of levensovertuiging.

Het bestuur van het Hospice

Het  bestuur van de Stichting Bijna Thuis Huis Maas & Waal  bestaat uit de volgende vrijwilligers:

  • Jac v. Dongen  (voorzitter )
  • Jack van Leeuwen (secretaris-penningmeester)
  • Hans Vos -  bestuurder (zorgspecialist )
  • Ton Knoop – bestuurder (ondernemer, namens de Stichting Vrienden Van)
  • Esther Jongejan – bestuurder (huisarts)

DSC01181-700pxWeb3